Kitelepítések

2019.03.04 / DOKUMENTUMRIPORT / 23'05"

Egy emberéletnyi idő telt el azóta a szomorú éjszaka óta, amire ma már csak akkori gyerekek, mostani idősek kevese tud visszaemlékezni. Hetven évvel ezelőtt, 1949. március másodikáról harmadikára virradó éjszaka több ezer romániai családot telepített ki lakhelyéről az akkori kommunista hatalom.

Előre eltervezetten, kezükben pontos listákkal, országszerte egy időben csaptak le „a nép ellenségeire”, azaz a nemesekre, nagybirtokosokra, iparosokra és a pártaktivisták által ellenségként meghatározott módosabbakra: vétkük az volt, hogy jelentősebb földterületük, annak megmunkálásához eszközeik és állataik voltak, hogy alkalmazottat tartottak, vagy hogy valamiért haragudott rájuk a párt által kinevezett helybéli hatalmasság, esetleg megtetszett a lakásuk. A kommunista Románia végrehajtó pribékjei dubákkal érkeztek azokhoz a családokhoz, akiknek az 1945-ös földreform még meghagyott 50 hektárt a tulajdonukban. Fenyegető parancsszavakkal hajtották ki otthonukból a kint várakozó teherautóhoz az álmukból felébresztett embereket a legkisebbtől a legidősebbig, megfelelő öltözék, élelem és értéktárgyak nélkül.
Az 1949. március harmadikán végrehajtott kitelepítést követően a Román Munkáspárt Központi Bizottságának Bukarestben tartott plenáris ülésén bejelentették, hogy azon az éjszakán az összes nagybirtokost megfosztották minden tulajdonától. A következő napokban a kommunista sajtó – románul és magyarul – győztes hangnemben üdvözölte a történteket. Tófalvi Zoltán volt kollégánk, egy másfél évtizeddel ezelőtt készítette riportját, amelynek egyes megszólalói ma már nincsenek az élők sorában.

 

 

Készítették: Tófalvi Zoltán, Miholcsa Gyula, Katyi Antal.