A vallásszabadság-ediktum 450. évfordulója Tordán

2018.01.16 / M RIPORT / 17'08"

Nagyszabású ünnepségsorozattal: egy brit zeneszerző alkalmi vonósnégyesének kolozsvári ősbemutatójával, a vallásszabadság tordai emlékművének felavatásával

és a helybeli katolikus templomban tartott istentisztelettel emlékeztek meg a magyar unitáriusok arról a törvényről, amelyet az 1568-as tordai diétán szövegeztek meg a fejedelemség gyülekezeteinek jogáról a szabad lelkészválasztásra. A történeti eseményt egyúttal az unitárius egyház születésnapjának is tekintik.

  

 

Készítették: Jakabffy Tamás és Kötő Zsolt