Tornyok, fejedelmek

2016.05.31 / ERDÉLYBEN BÓKLÁSZVA /  17'28"

Volt Erdély történetében egy pár évig tartó időszak, a 17. század derekán, amikor három fejedelme is volt az országnak. Egyszerre.

Viharos idők voltak, büszkeség, becsvágy és indulat csapott össze, volt vitézség, önfeláldozás és árulás egyaránt. Folyt az alattvalói vér. Hogy a végén már a törökök is megsokallták. Ők aztán elékaptak egy erdélyi urat, a negyediket, s hiába kapálózott a jámbor, megtették fejedelemnek. A történelem furcsa fintora, hogy sikeres uralkodó lett belőle.
Hogy mindebből mi a tanulság ? Hát, nincs tanulság, csak néhány kőoszlop, vagy… – még annyi sem. De, legalább tudjunk róla, ha már a miénk ez a majdnem semmi

 

 

Gyártásvezető: Pap Csongor
Asszisztens: Csergő József
Vágó: Tárkányi János
Operatőr: Miholcsa Gyula
Szerkesztő: Balázs János